SOTA OK
SOTA OK

Home
Novinky
OL15SOTA
Dokumenty
Diplomový program
Seznam vrcholů
Mapa vrcholů
Diskuzní skupina
Další zdroje


Co je HAM RadioHosting nagano.cz


OL15SOTA Award


During the year 2022 a special call OL15SOTA will be active on VHF and HF bands from different SOTA summits to celebrate 15 years of participation of the OK Association in the SOTA programme.

Requirements
Only the contacts made with OL15SOTA station being active from any SOTA OK summit (OK/xx-xxx) can be valid for the award.
To qualify for the award a station must contact OL15SOTA during activations of at least 5 different SOTA OK summits.
In other words, repeated contact with OL15SOTA activating certain summit either on different band, mode or date doesn't count into the number of requested QSOs (5).
UPDATE July 20th:
On top of the award basic level described above (5 summits), there are three new levels of the award introduced. Bronze level for 10 summits, silver level for 25 summits and gold for 50 summits.

Award issue
Awards will be issued following the end of OL15SOTA activity - early 2023. Applications will be handled online - link to be announced. No evidence of the QSOs is necessary to be provided by the applicant. Fulfilment of the requirement will be checked against the OL15SOTA log. The award will be issued free of charge in electronic format.

Top chasers
The top 10 chasers contacting OL15SOTA on the most different summits will get the certificate showing this achievement. The current standings of top chasers are available online during the OL15SOTA activity - https://ol15sota.ok1cyc.net/log
UPDATE July 20th:
The chaser with the highest number of OL15SOTA chases (unique summits) will be awarded with a trophy. Thanks for the sponsorship to Libor OK1DU.Diplom OL15SOTA


V průběhu roku 2022 bude na KV i VKV aktivní příležitostná stanice OL15SOTA vysílající z různých SOTA vrcholů k připomínce 15. výročí zapojení českých hamů do programu SOTA.

Požadavky
Pouze spojení se stanicí OL15SOTA vysílající z českého (OK) SOTA vrcholu mohou být započítána do diplomu.
Pro zisk diplomu musí stanice navázat spojení s OL15SOTA vysílající z alespoň 5 různých SOTA vrcholů.
Tedy, opakovaná spojení s OL15SOTA aktivující stejný vrchol na jiném pásmu, jiným druhem provozu nebo jiný den se nezapočítávají do požadovaného počtu spojení (5).
UPDATE 20.7.:
Kromě základního diplomu podle podmínek výše (5 vrcholů) se nově zavádějí 3 vyšší stupně diplomu. Bronzový stupeň za 10 vrcholů, stříbrný stupeň za 25 vrcholů a zlatý stupeň za 50 vrcholů.

Vydávání diplomu
Diplomy budou vydávány po ukončení provozu OL15SOTA, tedy zkraje roku 2023. Žádosti bude možno zasílat elektronicky online - odkaz bude zveřejněn. Žadatel nemusí dokládat záznamy o spojeních. Splnění požadavků diplomu bude zkontrolováno oproti deníku OL15SOTA. Diplom bude vydáván zdarma v elektronické podobě.

Nejlepší lovci
Deset stanic, které navážou nejvyšší počet spojení s OL15SOTA na různých vrcholech, bude mít tento výsledek uvedený na diplomu. Aktuální stav nejlepších lovců bude dostupný online během aktivity OL15SOTA - https://ol15sota.ok1cyc.net/log
UPDATE 20.7.:
Lovec s nejvyšším počtem vrcholů, na kterých byla stanice OL15SOTA ulovena, bude po skončení aktivity odměněn pohárem, který daroval Libor OK1DU. Děkuji.

| Pošli email správci stránek  | Copyright © 2022 Summits on the Air  |